Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

Aktywna edukacja


Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce w roku szkolnym 2013/2014 wzięła udział w projekcie Aktywna edukacja, którego głównym celem było wyposażenie dyrektorów szkół i nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przyniosło jak największy pożytek. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną Nauczyciele biorący udział w programie poznali rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wpierał proces uczenia się uczniów. Nauczyciele swą wiedzę mogli zdobywać poprzez kursy internetowe, konferencje programowe oraz biorąc udział w spotkaniach sieci współpracy z nauczycielami z innych szkół.

Nad realizacją programu w naszej szkole odpowiedzialni byli:

Katarzyna Łaguniak-Grad – koordynator szkolny

Joanna Karaś – koordynator przedmiotowy

Zdzisława Wąsacz – koordynator przedmiotowy

Katarzyna Mitoraj – koordynator przedmiotowy

Ogromny postęp technologiczny, jaki zaszedł w ostatnich latach, każe zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne) w edukacji. Wielość możliwości sprzętowych i programowych powoduje, że trudno jest wybrać najlepsze rozwiązania, a następnie wdrażać je z pożytkiem dla procesu nauczania i uczenia się uczniów.

Celem udziału w projekcie było zwiększenie wiedzy oraz udoskonalenie umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Przebieg projektu koncentrował się wokół czterech głównych problemów, z którym borykają się szkoły:

- przemyślanego zakupu sprzętu,

- organizacji, czyli wypracowania i wdrożenia rozwiązań sprawiających, że narzędzia TIK będą stanowić rzeczywiste wsparcie działania szkoły,

- metodyki, co stanowi dla nas zagadnienie najistotniejsze,

- współpracy – zarówno między nauczycielami w obrębie jednej szkoły, jak i międzyszkolnej.

Podczas udziału w projekcie nauczyciele mieli możliwość korzystania z różnorodnych metody kształcenia: kursu internetowego, wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami podczas spotkań, dobrych praktyk, czyli opracowanych i przygotowanych przykładów ciekawego i skutecznego zastosowania TIK w edukacji, poradników i samouczków TIK (nauczyciele mieli dostęp do interaktywnych samouczków dostępnych na różnych platformach).

Podsumowując udział szkoły w projekcie można stwierdzić, że miał wiele zalet, była to kolejna okazja do zdobywania wiedzy na temat technologii informatyczno – komunikacyjnych, które stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Odpowiednio wykorzystane mogą wzbogacić proces dydaktyczny. Pośród wielu metod nauczyciele biorący udział w projekcie uznali, iż wymiana dobrych praktyk stanowi ważny element założonego przez nas systemu współpracy między nauczycielami – chcemy, by nawet po zakończeniu programu opracowane materiały mogły służyć polepszaniu jakości kształcenia.


mgr Katarzyna Łaguniak - Grad

koordynator szkolny programu "Aktywna edukacja"