Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

Chcemy się rozwijać!


W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce realizuje trzy projekty.

Jednym z nich jest projekt pt. Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i Szkół Podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,   Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt jest z jednej strony odpowiedzią na zaobserwowane przez nauczycieli w/w szkół problemy uczniów, tj. negatywne postawy, zagrożenie wypadnięciem z systemu oświaty, brak wiedzy na temat swych predyspozycji edukacyjnych i zawodowych, problemy w nauce j. polskiego, wady wymowy, a z drugiej na wykazywanie przez uczniów chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania. Projekt ma służyć także wypracowaniu nowych i trwałych metod pracy z uczniem, które przyczynią się do podniesienia jakości procesu kształcenia w w/w szkołach.


Uczniowie klas IV - VI naszej szkoły w ramach tego projektu chętnie uczestniczą w następujących, bezpłatnych zajęciach:

 zajęcia logopedyczne (1 dz. 7 ch.)

 zajęcia artystyczne (7 dz. 3 ch.)

 zajęcia rozwijające z matematyki (5 dz. 5ch.)

 zajęcia rozwijające z j. angielskiego (4dz. 6ch.)

 zajęcia na basenie dla uczniów z wadami postawy (4dz. 11 ch)

 opieka psychologiczno-pedagogiczna (5dz. 3 ch)


Od stycznia planowane są również warsztaty dziennikarskie.

Zajęcia uatrakcyjniają pomoce dydaktyczne (tablica interaktywna, sprzęt muzyczny) zakupione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które są wykorzystywane do realizacji poszczególnych zajęć. Wszyscy uczestnicy projektu, otrzymali bezpłatne wyprawki szkolne.

M. W-W