Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

Kółko dziennikarskie


Priorytetowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W szkole uczniowie powinni kształcić swoją osobowość i rozwijać zainteresowania, aby w ten sposób mogli lepiej przygotować się do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest dążenie do pobudzania naturalnej ciekawości świata, która drzemie w dziecku, rozbudzanie jego zdolności i zainteresowań. Należy, zatem zwrócić uwagę na taką formę aktywności, która angażuje i rozwija całą osobowość dziecka.

Aktywność twórcza dziecka jest oparta na jego własnych pomysłach. Powinna być podejmowana chętnie i z zadowoleniem. Jej wynikiem jest stworzenie lub odkrycie przez dziecko czegoś nowego i pożytecznego.

Jedną z propozycji, która umożliwia wszechstronną aktywizację twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej.

Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, planowania, organizowania własnych i cudzych działań oraz ich celowości, kształtuje poczucie estetyki i wrażliwość na nią, umożliwia sukces indywidualny i zespołowy. Dobra gazetka spełnia też ważną rolę w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym, odzwierciedlając jej działalność.

Z tego też powodu, w II semestrze bieżącego roku szkolnego, w ramach projektu "Chcemy się rozwijać! - programy rozwojowe Gimnazjum w Chmielniku i szkół podstawowych w Zabratówce i Woli Rafałowskiej", w naszej szkole realizowane były zajęcia kółka dziennikarskiego. Warto nadmienić, iż nie były to działania prekursorskie, gdyż gazetka szkolna "Dzwonek" wydawana jest już od kilku lat. Niemniej jednak udział w projekcie sprawił, że zespół redakcyjny otrzymał kilka niezwykle przydatnych dla dziennikarza pomocy: aparat cyfrowy, dyktafon, projektor multimedialny, pendrivy, materiały piśmiennicze.

Aby redakcja mogła się rozwijać, a gazetka prezentowała coraz wyższy poziom, uczniowie pracujący nad jej powstawaniem powinni posiąść odpowiednią wiedzę na temat pracy dziennikarskiej.

Dlatego też w czasie 30 godz. zajęć uczniowie:

- zapoznali ze strukturą i zadaniami zespołu redakcyjnego,

- rozwijali umiejętność pracy w grupie,

- zapoznali z prasą dziecięcą i młodzieżową,

- poznali i redagowali różne gatunki dziennikarskie (wywiad, reportaż, sprawozdanie),

- poznali historię czasopiśmiennictwa,

- uczyli się pozyskiwania, opracowywania informacji i kompletowania materiałów,

- świadomego korzystania z różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, prasa, radio, telewizja, Internet),

- uświadomili sobie rolę i oczekiwania społeczne wobec mediów i ludzi wykonujących zawód dziennikarza,

- zdobyli umiejętność obsługi dyktafonu (przeprowadzane wywiady), projektora multimedialnego (prezentacja materiału zdjęciowego), aparatu cyfrowego (wykonywanie zdjęć na wycieczce, podczas wywiadów, zajęć, ich przenoszenie do komputera, obróbka), itp.,

- doskonalili umiejętność pracy z edytorem tekstu,

- poznawali różnorodne techniki komputerowe,

- wykorzystywali programy, aplikacje komputerowe do redagowania gazety (np. pracę "w chmurze"),

- projektowali i wykonywali szatę graficzną gazetki,

- doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem,

- doskonalili umiejętność posługiwania się językiem ojczystym,

- odwiedzili drukarnię, oddział telewizji, redakcję gazety codziennej, poznali pracę dziennikarza "od kuchni".

Zajęcia koła dały uczniom możliwość kulturalnego i pożytecznego spędzania czasu, w znacznym stopniu poszerzyły ich wiedzę oraz rozwinęły umiejętności.

A. Litwin-Ślemp


Przeprowadzone wywiady:

- Wywiad z Panią Lucyną Gonek - dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce

- Wywiad z Panią Janiną Szydełko - pielęgniarką środowiskową

- Wywiad z Panią Ireną Szczypek - pracownikiem Biblioteki Publicznej w ZabratówceZdjęcia:

- z przeprowadzonych wywiadów

- z wycieczki do drukarni, gazety i telewizji

- z warsztatów literackich