Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne


Rok szkolny 2016/17


Podsumowanie pracy w programach  „Szklanka mleka“ i „Owoce w szkole“

w roku szkolnym 2016/2017


W bieżącym roku szkolnym kontynuowane były akcje związane ze zdrowym odżywianiem uczniów. Poniżej zamieszczamy sprawozdania z realizacji zadań ww akcji.

Owoce w szkole

Szklanka mleka


Podsumowanie pracy w programie Szkoła z Klasą 2.0

w roku szkolnym 2016/2017


Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce w bieżącym roku szkolnym po raz kolejny wzięła udział w realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0.

W tegorocznej edycji programu chcieliśmy skupić się na szkole jako miejscu, które służy nie tylko przygotowaniu do życia zawodowego, ale w którym życie toczy się każdego dnia, a wszyscy, którzy tworzą szkolną społeczność, mają wpływ na nauczanie/uczenie się, wzajemną komunikację i relacje. Główny akcent położony był na refleksję, zespołowe planowanie, badanie potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej oraz na praktyczne działania. Czytaj więcej …


Zdrowo jem, więcej wiem!


Uczniowie klas 0 – III naszej szkoły, biorą udział w siódmej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem!” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Honorowym patronatem objęła projekt Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Projekt powstał w odpowiedzi na coraz większy problem, jakim jest nadwaga i otyłość pojawiające się już wśród dzieci w wieku szkolnym, a nawet wcześniej. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18% chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo wysokoenergetycznych pokarmów (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich napojów gazowanych), a wolny czas spędzają przed komputerem lub telewizorem.  Czytaj więcej…

Zdjęcia


Mały Miś w świecie wielkiej literatury - projekt czytelniczy w przedszkolu


Głównym zadaniem polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 jest rozwijanie  i propagowanie czytelnictwa. Dlatego  nasz oddział przedszkolny z chęcią  podjął się tego ważnego zadania. Przystąpiliśmy do realizacji dwóch projektów. Pierwszy wewnątrzszkolny dotyczy co piątkowych spotkań  z wybranymi  rodzicami, którzy czytają całej grupie przedszkolnej bajeczki („Rodzice czytają dzieciom”), zaś w  grudniu 2016 r. nawiązaliśmy współpracę w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- Gmina Rzeszów czyta małym misiom, którego autorem jest Pani Aneta Konefał.  Czytaj więcej…

Zdjęcia

Rok szkolny 2012/13
Projekt I


Prezentacja pt. Polskie symbole narodowe


Projekt II


W maju, na lekcjach języka polskiego, uczniowie klasy V poznawali dzieje Stasia i Nel, bohaterów powieści H. Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy". Jednym z elementów pracy nad lekturą była realizacja projektu edukacyjnego pt. "Śladami Stasia i Nel". Chłopcy i dziewczęta podzieleni zostali na 5 grup zadaniowych. Każda z nich miała zająć się inną tematyką i stworzyć prezentację multimedialną. Praca nad prezentacją wymagała sięgnięcia do rozmaitych źródeł wiedzy oraz umiejętności posługiwania się programem PowerPoint. W czasie dwutygodniowej realizacji projektu uczniowie przedstawiali sprawozdania z postępu prac nauczycielowi prowadzącemu korzystając z poczty elektronicznej. Mogli również uczestniczyć w konsultacjach, podczas których wyjaśniano wątpliwości związane z wykonywanymi zadaniami. Efektem wysiłków piątoklasistów było 5 prezentacji: "Fauna i flora Afryki", "Życie i zwyczaje plemion afrykańskich", "Zjawiska meteorologiczne", "Podróże Stasia i Nel - trasa wędrówki", "Prawda i fikcja w powieści". Zaprezentowane zostały one na forum klasy na lekcjach podsumowujących pracę nad lekturą i projektem. Dzięki nim uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o Afryce, kontynencie, po którym wędrowali Staś i Nel, lepiej zrozumieli treść powieści.

Prezentacje:

- Fauna i flora Afryki

- Życie i zwyczaje plemion afrykańskich

- Zjawiska meteorologiczne

- Podróże Stasia i Nel - trasa wędrówki

- Prawda i fikcja w powieści


Projekt III


Kolejnym projektem, który realizowali uczniowie naszej szkoły w ramach działań związanych w programem pilotażowym "Cyfrowa Szkoła", był projekt poświęcony patronowi szkoły, Lwowskim Orlętom. Uczniowie podzieleni zostali na kilka grup zadaniowych. Celem ich pracy było stworzenie:

- komiksu w wersji elektronicznej opartego na opowiadaniu Kornela Makuszyńskiego pt. "Uśmiech Lwowa",
- prezentacji multimedialnej poświęconej sylwetkom Lwowskich Orląt,
- wirtualnego albumu Cmentarza Orląt Lwowskich.
          Wykonanie tych zadań wymagało od ich realizatorów wiele pracy. Przede wszystkim uczniowie musieli dobrze zapoznać się z dziejami bohaterskich dzieci Lwowa oraz samego miasta, "w którego bramie stoi lew". Kolejnym etapem pracy był dobór materiałów, ich selekcja pod kątem przydatności. Bardzo ważnym elementem było tu uwzględnienie praw autorskich. Po zgromadzeniu odpowiednich informacji i fotografii, dziewczęta i chłopcy przystąpili do tworzenia odpowiednio: komiksu, prezentacji, albumu. To zadanie wymagało od nich dobrej znajomości określonych programów. Wyniki ich pracy potwierdzają, że dobrze poradzili sobie z nowinkami technicznymi.


Komiks:

Michaś ma 14 lat. Przed dwoma laty zmarł jego ojciec, kilka miesięcy temu mama... Przygarnęli go rodzice kolegi.

Pewnego dnia chłopiec otrzymuje tajemniczy list... Prowadzi on go prosto do Lwowa ... Co się tam wydarzy? Dlaczego? O tym dowiecie się czytając komiks stworzony przez uczniów klasy V: Julię Cz., Natalię B., Pawła C. W swojej pracy wykorzystali oni program do tworzenia komiksów Pixton oraz tekst opowiadania K. Makuszyńskiego "Uśmiech Lwowa".

cść I
część II
część III
część IV
część V
część VI
częśćVII

Album „Cmentarz Orląt Lwowskich“

Album przedstawia Cmentarz Obrońców Lwowa, który stanowi część lwowskiego Cmentarza Łyczakowskiego. Położony jest niezwykle malowniczo – na stokach wzgórz, od strony dzielnicy zwanej Pohulanką. Tam, w prawie 3000 mogiłach, znalazły wieczny spoczynek Lwowskie Orlęta, czyli młodzież szkół średnich i wyższych, a także inteligencja, którzy polegli w latach 1918-1920. Centrum Cmentarza Orląt stanowi utrzymana w kształcie rotundy, a powstała w 1924 roku, kaplica Obrońców Lwowa. Poniżej niej usytuowane są katakumby, w których spoczywa 72 bohaterów, poległych w pierwszych listopadowych dniach 1918 roku. Najbardziej monumentalnym obiektem jest jednak Pomnik Chwały w kształcie wielkiej łukowej, dawniej 12-kolumnowej gloriety.

Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w 1944 roku następowało systematyczne niszczenie cmentarza. Nekropolia była regularnie grabiona, niszczona, a pomniki rozbijano. W katakumbach znajdowały się garaże i zakład kamieniarski, a przez część cmentarza przeprowadzono drogę. Ostateczna dewastacja miała miejsce na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy przy użyciu maszyn budowlanych i czołgów zniszczono kolumnadę, napisy na pylonach, zrównano z ziemią tarasowo półkoliście ułożone groby, poza miasto wywieziono ogromne kamienne lwy.
Jednak nie zdołano zniszczyć Wielkiego Łuku Chwały. W 1989 roku pracownicy polskiej firmy „Energopol”, budującej elektrownię atomową w Chmielnickim, w sposób półlegalny zaczęli zabezpieczać, porządkować i odbudowywać Cmentarz Orląt. Prace kilkakrotnie przerywano i wznawiano. Dopiero po wielu perturbacjach, 24 czerwca 2005 roku, z udziałem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego oraz Republiki Ukrainy Wiktora Juszczenki odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanego Cmentarza Orląt Lwowskich.


Odrębnym zadaniem w ramach realizacji projektu ph. "Pamięci Lwowskich Orląt" było przygotowanie przez uczniów i uczennice kl. IV - V programu słowno - muzycznego poświęconego Patronowi szkoły. Program ten łączył w sobie poezję, pieśń i krótkie scenki dramatyczne. Opowiadał on o losach młodych Polaków, którzy bez wahania stanęli do walki o wolność swojej ukochanej Ojczyzny.

W jednej ze scen matka z bólem żegna swojego syna, który idzie bronić Lwowa. W innej, osadzonej już w teraźniejszości, a toczącej się na Cmentarzu Lwowskich Orląt, matka z córką odwiedzają grób chłopca, który zginął podczas walk. Rozmawiają o winie i o przebaczeniu.
          Przygotowanie programu wymagało od uczniów wiele pracy. Musieli zapoznać się oni z odpowiednimi tekstami, przygotować dekorację oraz dobrać stroje. Ich działania miały sprawić, że odbiorca programu przeniesie się w czasie i zrozumie, jaką wartością była wolność i przynależność narodowa dla ówczesnych Polaków.
Montaż słowno - muzyczny został publicznie zaprezentowany podczas wizyty Jego Ekscelencji Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego w naszej szkole, 27 maja 2013 r.
Zdjęcia