Strona główna Dyrektor szkoły Historia szkoły Patron szkoły Z kart historii Dokumenty Ogłoszenia Wydarzenia Plan lekcji Zajęcia dodatkowe Galeria Kalendarz Konkursy Podręczniki Projekty edukacyjne Publikacje Warto przeczytać Współpraca szkoły z ... Podziękowania Samouczki Narzędzia TIK Zamówienia publiczne

rok szk. 2008/2009

"Śpiewająca Polska"

W naszej szkole już drugi rok prowadzone są zajęcia w ramach tzw. „Śpiewającej Polski”. Jest to ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych zlecony przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. W tym roku zajęcia prowadzi pan Tomasz Drachus. W ramach programu spotyka się 23 dzieci z klas II –VI.

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Zdobyta przez uczniów wiedza i umiejętności są sprawdzane w trakcie odbywających się co jakiś czas przeglądów chórów szkolnych. Ostatni taki przegląd odbył się 17 grudnia 2008 roku w WSD w Rzeszowie pod hasłem "W drodze do Betlejem". Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć.


„Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.”


W dniach od 20 października do 12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce realizowano projekt „Nie ma jak w szkole – ciepło, życzliwie, bezpiecznie.” Było to możliwe dzięki rządowemu programowi wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod tytułem „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.” Szkole Podstawowej w Zabratówce przyznano dotację ze środków publicznych. Wymagało to jednak sporego nakładu pracy pani dyrektor oraz grona pedagogicznego. Napisany przez pracowników szkoły projekt wygrał konkurs organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w związku z czym zostały przyznane fundusze na jego realizację.

Program miał kilka zasadniczych celów, do których należało zwiększenie liczby zajęć edukacyjno-wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Priorytetem było także wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły, rodziny oraz środowiska lokalnego skierowanej do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczących się w klasach I – III szkoły podstawowej. Miał również służyć rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania, wspieraniu inicjatyw i aktywności uczniów, współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

W programie brało udział 13 dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz uczniowie klas I – III tej szkoły. Jego realizacja odbywała się poprzez zajęcia organizowane dla sześciolatków, gry i zabawy, wyjazdy do teatru, warsztaty plastyczne i teatralne, biblioterapię oraz indywidualne zajęcia reedukacyjne.

Zdając sobie sprawę z tego, iż rodzice mają obecnie coraz mniej czasu dla swoich pociech, nauczyciele chcieli wyjść naprzeciw potrzebom społeczności i zwiększyć opiekę nad dziećmi w młodszym wieku szkolnym. W środowisku nie ma instytucji, która zapewniłaby dzieciom ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W związku z tym została zorganizowana świetlica szkolna otwarta w każdy dzień nauki. W jej ramach uczniowie brali udział w zajęciach plastycznych i teatralnych, grali w szachy oraz inne gry stolikowe a także uczyły się tańca towarzyskiego. Na zakończenie odbyły się: wystawa i analiza prac plastycznych, turniej szachowy, pokaz tańca oraz sztuka teatralna w wykonaniu uczniów. Dzieci miały więc szansę zaprezentowania zdobytych umiejętności. Uczniowie sprawiający problemy dydaktyczno-wychowawcze mogli skorzystać z zajęć reedukacyjnych i biblioterapii. Wszyscy korzystający ze świetlicy mieli zapewniony posiłek.

Zwiększenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków miało na celu pełniejsze ich przygotowanie do szkoły, gdyż sześciolatki uczęszczające do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej w Zabratówce nie chodziły wcześniej do przedszkola. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rytmicznych i komputerowych, ćwiczyły też wymowę z logopedą. Dwa razy były w teatrze na spektaklach dziecięcych. Wszystko to służyło wspomaganiu i przyśpieszeniu rozwoju dzieci.

Dzięki projektowi uczniowie przyjemnie spędzili czas w gronie rówieśników, mogli wykazać się twórczą aktywnością i kreatywnością. Ponadto program umożliwił korygowanie emocjonalnych zaburzeń, kształtowanie poprawnej wymowy, naukę tańca towarzyskiego oraz uczenie się kultury odbioru sztuki i właściwego zachowania w teatrze. Dzieci kształciły umiejętność organizowania sobie wolnego czasu, rozwijały wyobraźnię i poczucie rytmu. Poznały obsługę komputera, nauczyły się kilku tańców towarzyskich , rozwinęły zainteresowania muzyczne oraz plastyczne. W uczniach udało się rozbudzić wrażliwość estetyczną i rozwinąć umiejętność pracy w zespole. Za pomocą zrealizowanego programu dzieci poznały wzorce postępowania w sytuacjach trudnych i stresowych oraz w wielu przypadkach uzupełniły braki dydaktyczne.

Przy okazji projektu do szkoły zakupiono wiele pomocy i materiałów edukacyjnych. Zadanie realizowane było przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce oraz wykwalifikowanych specjalistów. Wszyscy wykonali tutaj naprawdę wspaniałą i pożyteczną pracę, z której mogą być dumni. Grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej w Zabratówce już zapowiada, że nie spocznie na laurach i będzie wykorzystywać każdą okazję, aby umożliwić dzieciom z tutejszej społeczności wielostronny rozwój.


rok szk. 2007/2008

W dniach 1- 2 października realizowaliśmy „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”.


Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, w dniach 1-2 października 2007 roku wzięli udział w wycieczce edukacyjnej „Szlakiem Orlich Gniazd”, w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”. Program był realizowany w ciągu dwóch miesięcy. W pierwszej kolejności uczniowie zostali zapoznani z postacią króla Kazimierza Wielkiego – ostatniego z rodu Piastów. Na lekcjach przyrody poznali Jurę Krakowsko-Częstochowską i Kraków, a na lekcjach plastyki wykonano średniowieczne stroje. Przygotowano ścienną gazetkę Szlakiem Orlich Gniazd z wyeksponowaną postacią Kazimierza Wielkiego oraz wystawę książek poświęconych ostatniemu Piastowi i jego epoce. W związku z przygotowaniami do wycieczki, uczniowie wzięli udział w konkursie na najciekawszą krzyżówkę o Wawelu, a także w teście z wiedzy o królu Kazimierzu Wielkim. W trakcie wycieczki poznano Wyżynę Krakowsko-Częstochowską z malowniczymi wapiennymi skałkami, Dolinę Prądnika z ruinami zamku w Ojcowie i przykładem renesansowej architektury w Pieskowej Skale. Szczególną atrakcją było poznanie sławnej Maczugi Herkulesa i Groty Łokietka z występującymi w niej zjawiskami krasowymi. Uczniowie mieli możliwość konfrontacji wiedzy z rzeczywistością. Udział w wycieczce przewodników pozwolił dogłębnie poznać wszystkie najważniejsze aspekty zwiedzanych miejsc. Bardzo atrakcyjny nocleg został zorganizowany w schronisku szkolnym w Skale. Wieczorem odbyła się „Uczta na dworze”, w której uczniowie wystąpili w strojach z epoki. Dania były dostosowane do czasów ostatniego Piasta. Po śniadaniu zwiedzano Kraków zaczynając od Wawelu. Pani przewodnik oprowadziła uczniów po Kaplicy Zygmuntowskiej, dzwonnicy, poznano nagrobki ostatnich Piastów, kryptę największych polskich poetów i groby wielkich polskich królów i sławnych Polaków – między innymi Józefa Piłsudskiego. Poznano renesansowy dziedziniec wawelski i smoczą jamę jako kolejny przykład wapiennej jaskini. Kolejne miejsca zwiedzania to Collegium Maius, ulica Franciszkańska (miejsce pobytu papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Polski), ulicę Floriańską, Sukiennice, kościół Św. Wojciecha i Kościół Mariacki. Kolejne zadania zostały zrealizowane po zakończeniu wycieczki: wykonanie portretu króla Kazimierza Wielkiego w technice collage, wykonanie wystawy z pracami uczniów, przygotowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej „Dzwonek” i zorganizowanie turnieju rycerskiego.

Wycieczka była bardzo atrakcyjna, podobała się uczniom, uzyskali oni oceny za swoje prace plastyczne, testy i krzyżówki. Poszerzyli swoją wiedzę. Mieli możliwość aktywnego wypoczynku, noclegu poza domem i sprawdzenia swojej samodzielności.

W wycieczce wzięło udział 32 uczniów, 3 z zaplanowanych wcześniej uczestników nie wzięło w niej udziału z powodu wypadków losowych.